Terapeutisk stretching er når terapeuten tøyer ut musklene for pasienten. Metoden innebærer følgende:
  1. Undersøkelse av holdning. Enkelte muskler forandrer holdningen hvis de er for korte eller svake.
  2. Muskelfunksjonstester. Vi tester den enkelte muskel eller muskelgruppens funksjon og styrke. Dårlig funksjon/styrke må man finne ut årsaken til, feilaktigt bruk, innaktivitet eller neurologiske avvikelser (tex prolaps) kan vare årsaker till dette.
  3. Bevegelighetstester. Vi måler bevegeligheten med vinkelmålere, tommestokk eller bedømmer med blotte øyet. Disse tester er viktige for å kunne gi riktige råd til pasienten.
  4. Terapeutisk stretching. Terapeuten tøyer ut musklene for pasienten. Dette er meget effektivt og lærer også pasienten hvor det skall tøye når man tøyer ut selv. Meget effektiv metode da man kan tøye ut muskler som ikke alltid kan masseres effektivt. Anvendes ofte i kombinasjon med tex massasje.
  5. Hjemøvelser. Ut fra de tester som er blitt gjennomført. har vi fått et bilde av musklenes funksjon/styrke og bevegelighet. Ut fra disse funn så gir vi pasienten råd og øvelser som er individuelt anpassede