Nina H Ruud er mitt navn , jJeg har jobbet i helsevesenet de siste 13 årene, innen eldreomsorgen , rus og psykiatri. De siste årene har jeg utdannet meg til å bli muskelterapeut/ massør på Balanz i Sandefjord, en av få skoler som har godkjent utdanning av NMF.
Min lærer Daniel Hellquist har arbeidet som terapeut siden 1990.

For at du/dere skal sikres en kvalifisert og dyktig terapeut ligger det mye teori og praksis bak min utdannelse.
Komplett utdannelse som massasje/muskelterapeut består av totalt 15 moduler à 19 timer (60min) -266 timer (60min). Den teoretiske delen avsluttes med en skriftlig prøve. For å kombinere teori & praksis optimalt skal hver kursdeltaker ha dokumentert praksis etter hver modul.
Hver modul består dermed av 19 timer teori og 20 timer praksis.
Elevene må også gjennomgå medisinsk grunnfag på sykepleiernivå ved medisinfagskolen.facebook

Hvis du ønsker å sende oss en mail kan du gjøre det her

kontakt